AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe \(a{\rm{ }} = {\rm{ }}0,3mm\), khoảng cách từ hai khe đến màn D = 2m. Hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng. Khoảng cách từ vân sáng bậc 1 màu đỏ \(\left( {{\lambda _d} = 0,76{\rm{ }}\mu m} \right)\) đến vân sáng bậc 1 màu tím \(\left( {{\lambda _t} = 0,40{\rm{ }}\mu {\rm{m}}} \right)\) cùng một phía của vân sáng trung tâm là 

  • A.  2,7 mm            
  • B. 2,4 mm      
  • C. 1,8 mm     
  • D. 1,5 mm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>