AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Pin quang điện là nguồn điện trong đó: 

  • A. quang năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng
  • B.  một tế bào quang điện được dùng làm máy phát điện
  • C. năng lượng mặt trời được biến đổi toàn bộ thành điện năng
  • D. một quang điện trở được chiếu sáng để trở thành một máy phát điện

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>