RANDOM
 • Câu hỏi:

  Ống Rơnghen phát ra tia X có bước sóng nhỏ nhất \({\lambda _{\min }} = 5\mathop A\limits^o \) khi hiệu điện thế đặt vào hai cực ống là \(U{\rm{ }} = {\rm{ }}2{\rm{ }}kV\). Để tăng “độ cứng” của tia Rơnghen, người ta cho hiệu điện thế giữa hai cực thay đổi một lượng là \(\Delta U = 500V\). Bước sóng nhỏ nhất của tia X lúc đó bằng 

  • A. \(5\mathop A\limits^o \)
  • B. \(10\mathop A\limits^o \)
  • C. \(4\mathop A\limits^o \)
  • D. \(3\mathop A\limits^o \)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>