AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hạt nhân \(_{84}^{210}Po\) đang đứng yên thì phóng xạ α, ngay sau phóng xạ đó, động năng của hạt α 

  • A. bằng động năng của hạt nhân con
  • B.  nhỏ hơn động năng của hạt nhân con
  • C. lớn hơn động năng của hạt nhân con
  • D. chỉ có thể nhỏ hơn hoặc bằng động năng của hạt nhân con

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Theo định luật bảo toàn động lượng: \(\frac{{{K_\alpha }}}{{{K_{con}}}} = \frac{{{K_{con}}}}{{{K_\alpha }}}\) 

  Mà: \({m_{con}} > {m_\alpha } \Rightarrow {K_\alpha } > {K_{con}}\) 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>