AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một máy biến áp có số vòng dây của cuộn sơ cấp lớn hơn số vòng dây của cuộn thứ cấp. Máy biến áp này có tác dụng :   

  • A. tăng cường độ dòng điện, giảm điện áp 
  • B.  giảm cường độ dòng điện tăng điện áp
  • C. giảm cường độ dòng điện, giảm điện áp    
  • D. tăng cường độ dòng điện tăng điện áp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>