ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Sắp xếp nào sau đây theo đúng trật tự giảm dần của tần số các sóng điện từ? 

  • A.  chàm, da cam, sóng vô tuyến, hồng ngoại
  • B.  sóng vô tuyến, hồng ngoại, da cam, chàm
  • C. chàm, da cam, hồng ngoại, sóng vô tuyến
  • D. sóng vô tuyến, hồng ngoại, chàm, da cam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Từ sóng vô tuyến đến tia gamma: Tần số sóng tăng dần

   Sắp xếp đúng là: Chàm, da cam, hồng ngoại, sóng vô tuyến

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>