AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động biến thiên theo biểu thức \(i = 0,04\cos \left( {\omega t} \right)\left( A \right)\). Biết cứ sau những khoảng thời gian ngắn nhất \(0,25{\rm{ }}\mu s\) thì năng lượng điện trường và năng lượng từ trường bằng nhau và bằng \(\frac{{0,8}}{\pi }\left( {\mu J} \right)\). Điện dung của tụ điện bằng

  • A. \(\frac{{125}}{\pi }\left( {pF} \right)\)
  • B. \(\frac{{120}}{\pi }\left( {pF} \right)\)
  • C. \(\frac{{25}}{\pi }\left( {pF} \right)\)
  • D. \(\frac{{100}}{\pi }\left( {pF} \right)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>