AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các hạt nhân đồng vị là các hạt nhân có 

  • A. cùng số nuclon nhưng khác số notron       
  • B. cùng số proton nhưng khác số notron
  • C. cùng số nuclon nhưng khác số proton         
  • D. cùng số notron những khác số proton

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Các hạt nhân đồng vị là các hạt nhân có cùng số proton nhưng khác số notron

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>