AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong chân không, bức xạ đơn sắc vàng có bước sóng là \(0,589{\rm{ }}\mu {\rm{m}}\) . Lấy \(h = 6,{625.10^{ - 34}}Js\); \(c = {3.10^8}{\rm{ m/s}}\) và \(e = 1,{6.10^{ - 19}}C\). Năng lượng của photon ứng với bức xạ này có giá trị là 

  • A. 0,21 eV   
  • B. 0,42 eV            
  • C. 4,22 eV    
  • D. 2,11 eV

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA