AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vận tốc của chất điểm dao động điều hòa có độ lớn cực đại khi 

  • A. li độ có độ lớn cực đại               
  • B.  gia tốc có độ lớn cực đại
  • C. pha cực đại                      
  • D.  li độ bằng không

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Vận tốc cực đại tại VTCB (li độ bằng không)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA