YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp có \(R = 40{\rm{ }}\Omega \), \(L = \frac{1}{{5\pi }}H\); \(C = \frac{1}{{6\pi }}mF\). Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp \(u = 120\sqrt 2 \cos \left( {100\pi t} \right)\left( V \right)\). Cường độ dòng điện tức thời của mạch là 

  • A. \(i = 1,5\sqrt 2 \cos \left( {100\pi  - \frac{\pi }{4}} \right)\left( A \right)\)
  • B. \(i = 3\cos \left( {100\pi t + \frac{\pi }{4}} \right)\left( A \right)\)
  • C. \(i = 1,5\sqrt 2 \cos \left( {100\pi t + \frac{\pi }{4}} \right)\left( A \right)\)
  • D. \(i = 3\cos \left( {100\pi t - \frac{\pi }{4}} \right)\left( A \right)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA