YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C đang có dao động điện từ tự do với tần số f. Hệ thức đúng là

  • A. \(C = \frac{1}{{{\pi ^2}L{f^2}}}\)
  • B. \(C = \frac{1}{{4{\pi ^2}L{f^2}}}\)
  • C. \(C = \frac{1}{{4\pi L{f^2}}}\)
  • D. \(C = \frac{1}{{4\pi Lf}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có: \(f = \frac{1}{{2\pi \sqrt {LC} }} \Rightarrow {f^2} = \frac{1}{{4{\pi ^2}LC}} \Rightarrow C = \frac{1}{{4{\pi ^2}L{f^2}}}\)  

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA