YOMEDIA

Unit 3 lớp 12 sách mới: The Green Movement - Reading, Speaking, Listening, Writing, Communication And Culture

Unit 3 The Green Movement - Cuộc Cách Mạng Xanh bao gồm 9 phần cơ bản Getting Started, Language, Reading, Speaking, Listening, Writing, Communication And Culture, Looking Back và Project, ở mỗi phần cụ thể sẽ cung cấp cho các em học sinh phần tóm tắt bài giảng, sửa bài tập SGK và các câu hỏi trắc nghiệm để các em ôn tập và chuẩn bị bài học trong chương trình Tiếng Anh Lớp 12 mới. Hệ thống hỏi đáp theo chủ đề về những cuộc cách mạng xanh giúp các em phát triển thêm ý, từ vựng liên quan cũng như rèn luyện kỹ năng hội thoại một số vấn đề liên quan đến môi trường, lối sống xanh, sạch, lành mạnh.

ZUNIA9
 

 

AANETWORK
OFF