AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đồng Bằng Sông Hồng được bồi tụ do phù sa của hệ thống sông

  • A. Sông Hồng - Sông Thái Bình
  • B. Sông Hồng và Sông Đà
  • C. Sông Đà và Sông Lô
  • D. Sông Tiền - Sông Hậu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Đồng Bằng Sông Hồng được bồi tụ do phù sa của hệ thống sông Sông Hồng - Sông Thái Bình ( sgk Địa lí 12 trang 33)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>