AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguồn gốc của gió mùa Đông Bắc là

  • A. áp cao cận chí tuyến bán cầu Nam
  • B. áp cao XiBia
  • C. khối khí nhiệt đới ẩm từ Bắc Ấn Độ Dương
  • D. áp cao cận chí tuyến bán cầu Bắc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Nguồn gốc của gió mùa Đông Bắc là từ Áp cao Xibia (hình 9.1 sgk Địa lí 12 trang 41)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>