YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho biểu đồ:

  Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?

  • A. Tốc độ tăng trưởng diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta.
  • B. Sự chuyển dịch co cấu diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta.
  • C. Quy mô diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta.
  • D. Cơ cấu diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Dựa vào biểu đồ đã cho cùng kĩ năng nhận diện biểu đồ, biểu đồ đường lại có đơn vị % thường thể hiện tốc độ tăng trưởng

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA