AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ý nào sau đây không phải là ảnh hưởng của biển Đông đến khí hậu của nước ta?

  • A. Làm giảm tính chất lạnh khô vào mùa đông và dịu bớt thời tiết nóng bức vào mùa hè.
  • B. Mang lại lượng mưa và độ ẩm lớn.
  • C. Làm tăng tính chất nóng và khô của khí hậu nước ta.
  • D. Làm tăng độ ẩm của các khối khí qua biển.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Ảnh hưởng của biển Đông đến khí hậu của nước ta không bao gồm “Làm tăng tính chất nóng và khô của khí hậu nước ta.” Mà ngược lại biển Đông làm giảm tính chất lạnh khô vào mùa đông và dịu bớt thời tiết nóng bức vào mùa hè, mang lại luợng mưa và độ ẩm lớn cho nước ta

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>