AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Biển Đông ảnh hưởng đến các yếu tố tự nhiên nào ở Việt Nam?

  • A. Khoáng sản, thủy sản, muối, giao thông vận tải biển
  • B. Tài nguyên, thiên tai, địa hình bò biển, khí hậu, sinh vật
  • C. Thiên tai, khí hậu, sinh vật, muối, cát
  • D. Cát, Muối, dầu mỏ, khí hậu, địa hình bò biển

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Biển Đông ảnh hưởng đến các yếu tố tự nhiên ở Việt Nam: Tài nguyên, thiên tai, địa hình bờ biển, khí hậu, sinh vật (sgk Địa lí 12 trang 36-39). Đáp án B bao quát nhất

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>