AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Biện pháp nào không thể hiện sự phát triển kinh tế theo chiều sâu?

  • A. Nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên liệu, năng lượng
  • B. Nghiên cứu, phát triển các kĩ thuật công nghệ cao
  • C. Tiếp tục sử dụng các nguồn năng luợng, nhiên liệu truyền thống
  • D. Nghiên cứu phát triển các loại vật liệu mới

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Biện pháp nào không thể hiện sự phát triển kinh tế theo chiều sâu là tiếp tục sử dụng các nguồn năng lượng, nhiên liệu truyền thống; vì phát triển kinh tế theo chiều sâu là phải nâng cao được hiệu quả sử dụng các nguồn nguyên liệu, năng lượng dần chuyển sang sử dụng nguồn năng lượng sạch nhằm đảm bảo phát triển kinh tế mà vẫn giải quyết tốt vấn đề môi trường

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>