AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vùng núi Tây Bắc nằm giữa hai hệ thống sông lớn là

  • A. Sông Đà và sông Lô
  • B. Sông Cả và sông Mã
  • C. Sông Hồng và sông Cả
  • D. Sông Hồng và sông Mã

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Vùng núi Tây Bắc nằm giữa hai hệ thống sông lớn là Sông Hồng và sông Cả (sg Địa lí 12 trag 30 và Atlat trang 13)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA