AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Loại thiên tai ít xảy ra ở vùng biển nước ta là:

  • A. Cát bay, cát chảy.
  • B. Động đất.
  • C. Sạt lở bò biển.
  • D. Bão.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Loại thiên tai ít xảy ra ở vùng biển nước ta là Động đất. Tại vùng biển, động đất tập trung ở ven biển Nam Trung Bộ (sgk Địa lí 12 trang 64)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>