AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điểm nào sau đây không đúng với đồng bằng sông Cửu Long?

  • A. Có mạng lưới kênh rạch chằng chịt.
  • B. Được bồi đắp phù sa hàng năm của sông Tiền và sông Hậu.
  • C. Là đồng bằng châu thổ.
  • D. Trên bề mặt có nhiều đê ven sông.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Điểm không đúng với đồng bằng sông Cửu Long là trên bề mặt có nhiều đê ven sông vì trên bề mặt ĐBSCL không có đê sông ngăn lũ

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA