AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho bảng số liệu sau:

  SẢN LƯỢNG THỦY SẢN CỦA NƯỚC TA

  (Đơn vị: Nghìn tấn)

  Năm

  2005

  2007

  2009

  2010

  Tổng sản lượng

  3466.8

  4199.1

  4870.3

  5142.7

  Khai thác

  1987.9

  2074.5

  2280.5

  2414.4

  Nuôi trồng

  1478.9

  2124.6

  2589.8

  2728.3

  Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi sản luợng thủy sản của nước ta giai đoạn 2005 - 2010 là:

  • A. Tròn
  • B. Cột chồng
  • C. Miền
  • D. Đường biểu diễn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Dựa vào bảng số liệu đã cho và kĩ năng nhận diện biểu đồ, Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi sản lượng thủy sản của nước ta giai đoạn 2005 - 2010 là biểu đồ cột chồng. Trong đó, giá trị sản lượng khai thác và nuôi trồng chồng lên nhau thành 1 cột thể hiện được cả tổng sản lượng

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>