AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho bảng số liệu:

  Địa điểm

  Nhiệt độ trung bình

  Tháng 1 (0C)

  Nhiệt độ trung bình

  VII (0C)

  Nhiệt độ trung bình

  năm (0C)

  Lạng Sơn

  13,3

  27,0

  21,2

  Hà Nội

  16,4

  28,9

  23,5

  Vinh

  17,6

  29,6

  23,9

  Huế

  19,7

  29,4

  25,1

  Quy Nhơn

  23,0

  27,9

  26,8

  Tp.Hồ Chí Minh

  25,8

  27,1

  26,9

  Nhận xét nào chưa đúng về bảng số lượng trên

  • A. Nhiệt độ trung bình tháng 1 có sự chênh lệnh lớn giữa hai miền Bắc và Nam
  • B. Nhiệt độ trung bình tháng 7 cao nhất ở miền Trung
  • C. Nhiệt độ trung bình tháng 1, tháng 7 và trung bình năm tăng dần từ Bắc vào Nam
  • D. Biên độ nhiệt năm giảm dần từ Bắc vào Nam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Dựa vào bảng số liệu đã cho, dễ nhận thấy

  - Nhiệt độ trung bình tháng 1 tăng dần từ Bắc vào Nam

  - Nhiệt độ trung bình năm cũng tăng dần từ Bắc vào Nam

  - Nhiệt độ trung bình tháng 7 cao nhất ở miền Trung, 2 miền Bắc - Nam có nhiệt độ thấp hơn

  => nhận xét Nhiệt độ trung bình tháng 1, tháng 7 và trung bình năm tăng dần từ Bắc vào Nam là chưa đúng

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>