AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Động lực thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế giữa các nước của các tổ chức liên kết kinh tế khu vực là do

  • A. sự tự do hóa đầu tư dịch vụ trong phạm vi khu vực
  • B. sự tự do hóa thương mại giữa các nước thành viên
  • C. tạo lập thị trường chung rộng lớn
  • D. sự hợp tác, cạnh tranh giữa các nước thành viên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực vừa hợp tác vừa cạnh tranh vói nhau tạo Động lực thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế... giữa các nước của các tổ chức liên kết kinh tế khu vực (sgk địa lí 11 trang 12)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>