AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Biểu hiện tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta là

  • A. trong năm, Mặt Trời luôn đứng cao trên đường chân trời
  • B. hàng năm, nước ta nhận được lượng nhiệt lớn
  • C. trong năm, Mặt Trời qua thiên đỉnh hai lần
  • D. tổng bức xạ lớn, cân bằng bức xạ dương quanh năm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Biểu hiện tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta là tồng bức xạ lớn, cân bằng bức xạ dương quanh năm (sgk trang 40)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>