AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vùng đất của nước ta là

  • A. toàn bộ phần đất liền và các các hải đảo
  • B. phần đất liền giáp biển
  • C. các hải đảo và vùng đồng bằng ven biển
  • D. phần được giới hạn bởi đường biên giới và đường bờ biển

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Vùng đất của nuớc ta là toàn bộ phần đất liền và các các hải đảo (sgk Địa lí 12 trang 13)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>