YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số y = x3 - 3x. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

  • A. Hàm số đồng biến trên khoảng \(\left( { - \infty ; - 1} \right)\) và nghịch biến trên khoảng \(\left( {1; + \infty } \right)\) 
  • B. Hàm số đồng biến trên khoảng \(\left( { - \infty ; + \infty } \right)\)
  • C. Hàm số nghịch biến trên khoảng \(\left( { - \infty ; - 1} \right)\) và đồng biến trên khoảng \(\left( {1; + \infty } \right)\) 
  • D. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-1; 1)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có \(y' = 3{x^2} - 3 = 0 \Leftrightarrow x =  \pm 1\)

  Bảng biến thiên

  Dựa vào bảng biến thiên ta chọn đáp án D.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 80873

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON