YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tổng tất cả các giá trị nguyên của m để phương trình \(4\sin x + \left( {m - 4} \right)\cos x - 2m + 5 = 0\) có nghiệm là:

  • A. 5
  • B. 6
  • C. 10
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(4\sin x + \left( {m - 4} \right)\cos x - 2m + 5 = 0 \Leftrightarrow 4\sin x + \left( {m - 4} \right)\cos x = 2m - 5\).

  Phương trình có nghiệm khi \({4^2} + {\left( {m - 4} \right)^2} - {\left( {2m - 5} \right)^2} \ge 0 \Leftrightarrow  - 3{m^2} + 12m + 7 \ge 0\)

  \( \Leftrightarrow \frac{{6 - \sqrt {57} }}{3} \le m \le \frac{{6 + \sqrt {57} }}{3}\) 

  Vì \(m \in Z\) nên \(m \in \left\{ {0;1;2;3;4} \right\}\).

  Vậy tổng tất cả các giá trị nguyên của m để phương trình có nghiệm là 10.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 87295

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON