YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O cạnh a, SO vuông góc với mặt phẳng (ABCD) và SO = a. Khoảng cách giữa SCAB bằng

  • A. \(\frac{{a\sqrt 3 }}{{15}}\)
  • B. \(\frac{{a\sqrt 5 }}{5}\)
  • C. \(\frac{{2a\sqrt 3 }}{{15}}\)
  • D. \(\frac{{2a\sqrt 5 }}{5}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, CD; H là hình chiếu vuông góc của O trên SN.

  Vì AB // CD nên \(d\left( {AB,SC} \right) = d\left( {AB,\left( {SCD} \right)} \right) = d\left( {M,\left( {SCD} \right)} \right) = 2d\left( {O,\left( {SCD} \right)} \right)\) (vì O là trung điểm đoạn MN)

  Ta có \(\left\{ \begin{array}{l}
  CD \bot SO\\
  CD \bot ON
  \end{array} \right. \Rightarrow CD \bot \left( {SON} \right) \Rightarrow CD \bot OH\) 

  Khi đó \(\left\{ \begin{array}{l}
  CD \bot OH\\
  OH \bot SN
  \end{array} \right. \Rightarrow OH \bot \left( {SCD} \right) \Rightarrow d\left( {O;\left( {SCD} \right)} \right) = OH\).

  Tam giác SON vuông tại O nên \(\frac{1}{{O{H^2}}} = \frac{1}{{O{N^2}}} + \frac{1}{{O{S^2}}} = \frac{1}{{\frac{{{a^2}}}{4}}} + \frac{1}{{{a^2}}} = \frac{5}{{{a^2}}} \Rightarrow OH = \frac{a}{{\sqrt 5 }}\) 

  Vậy \(d\left( {AB,SC} \right) = 2OH = \frac{{2a\sqrt 5 }}{5}\).

   

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 87301

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON