YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một tổ công nhân có 12 người. Cần chọn 3 người để đi làm cùng một nhiệm vụ, hỏi có bao nhiêu cách chọn?

  • A. \(A_{12}^3\)
  • B. 12!
  • C. \(C_{12}^3\)
  • D. 123

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Số cách chọn 3 người, là \(C_{12}^3\) (cách chọn)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 87277

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON