YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hàm số \(y = {x^3} - 3{x^2} + 3x - 4\) có bao nhiêu điểm cực trị?

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 0
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có \(y' = 3{x^2} - 6x + 3 = 3{\left( {x - 1} \right)^2} \ge 0,\forall x \in R\). Hàm số đã cho có đạo hàm không đổi dấu trên R nên nó không có cực trị.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 87264

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON