YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số \(f\left( x \right) = \left\{ \begin{array}{l}
  a{x^2} + bx + 1,x \ge 0\\
  ax - b - 1,x < 0
  \end{array} \right.\). Khi hàm số f(x) có đạo hàm tại x0 = 0. Hãy tính T = a + 2b.

  • A. T = -4
  • B. T = 0
  • C. T = -6
  • D. T = 4 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có f(0) = 1.

  \(\begin{array}{l}
  \mathop {\lim }\limits_{x \to {0^ + }} f\left( x \right) = \mathop {\lim }\limits_{x \to {0^ + }} \left( {a{x^2} + bx + 1} \right) = 1\\
  \mathop {\lim }\limits_{x \to {0^ - }} f\left( x \right) = \mathop {\lim }\limits_{x \to {0^ - }} \left( {ax - b - 1} \right) =  - b - 1
  \end{array}\).

  Để hàm số có đạo hàm tại x0 = 0 thì hàm số phải liên tục tại x0​ = 0 nên

  \(f\left( 0 \right) = \mathop {\lim }\limits_{x \to {0^ + }} f\left( x \right) = \mathop {\lim }\limits_{x \to {0^ - }} f\left( x \right)\). Suy ra \( - b - 1 = 1 \Leftrightarrow b =  - 2\).

  Khi đó:  \(f\left( x \right) = \left\{ \begin{array}{l}
  a{x^2} - 2x + 1,x \ge 0\\
  ax + 1,x < 0
  \end{array} \right.\) 

  Xét:

  +) \(\mathop {\lim }\limits_{x \to {0^ + }} \frac{{f\left( x \right) - f\left( 0 \right)}}{x} = \mathop {\lim }\limits_{x \to {0^ + }} \frac{{a{x^2} - 2x + 1 - 1}}{x} = \mathop {\lim }\limits_{x \to {0^ + }} \left( {ax - 2} \right) =  - 2\).

  +) \(\mathop {\lim }\limits_{x \to {0^ - }} \frac{{f\left( x \right) - f\left( 0 \right)}}{x} = \mathop {\lim }\limits_{x \to {0^ - }} \frac{{ax + 1 - 1}}{x} = \mathop {\lim }\limits_{x \to {0^ - }} \left( a \right) = a\).

  Hàm số có đạo hàm tại x0 = 0 thì a = -2.

  Vậy với a = -2; b = -2 thì hàm số có đạo hàm tại x0 = 0 khi đó T = -6.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 87299

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON