YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

  • A. \(y = \frac{{2x - 1}}{{x + 1}}\)
  • B. \(y = \frac{{1 - 2x}}{{x + 1}}\)
  • C. \(y = \frac{{2x + 1}}{{x - 1}}\)
  • D. \(y = \frac{{2x + 1}}{{x + 1}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là x = -1 => loại đáp án C.

  Đồ thị hàm số đi qua điểm A(0; -1) => loại đáp án B và D.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 87269

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON