YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho hình chóp đều S.ABCD, cạnh đáy bằng a, góc giữa mặt bên và mặt đáy là 60°. Tính khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng (SCD).

  • A. a/4
  • B. \(\frac{{a\sqrt 3 }}{4}\)
  • C. \(\frac{{a\sqrt 3 }}{2}\)
  • D. a/2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  * Ta có: \(\frac{{d\left( {B;\left( {SCD} \right)} \right)}}{{d\left( {O;\left( {SCD} \right)} \right)}} = \frac{{BD}}{{OD}} = 2 \Rightarrow d\left( {B;\left( {SCD} \right)} \right) = 2.d\left( {O;\left( {SCD} \right)} \right) = 2OH\). Trong đó H là hình chiếu vuông góc của O lên (SCD)

  * Gọi I là trung điểm của CD ta có:

  \(\left\{ \begin{array}{l}
  SI \bot CD\\
  OI \bot CD
  \end{array} \right. \Rightarrow \left( {\left( {SCD} \right);\left( {ABCD} \right)} \right) = \left( {OI;SI} \right) = \widehat {SIO} = 60^\circ \)

  .Xét tam giác SOI vuông tại O ta có: \(SO = OI.\tan 60 = \frac{{a\sqrt 3 }}{2}\)

  * Do SOCD là tứ diện vuông tại O nên:

  \(\begin{array}{l}
  \frac{1}{{O{H^2}}} = \frac{1}{{O{C^2}}} + \frac{1}{{O{D^2}}} + \frac{1}{{O{S^2}}} = \frac{2}{{{a^2}}} + \frac{2}{{{a^2}}} + \frac{4}{{3{a^2}}} = \frac{{16}}{{3{a^2}}}\\
   \Rightarrow OH = \frac{{a\sqrt 3 }}{4} \Rightarrow d\left( {B;\left( {SCD} \right)} \right) = \frac{{a\sqrt 3 }}{2}
  \end{array}\).

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 87285

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON