YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, \(AA' = \frac{{3a}}{2}\). Biết rằng hình chiếu vuông góc của A' lên (ABC) là trung điểm BC. Tính thể tích V của khối lăng trụ đó.

  • A. \(V = {a^3}\)
  • B. \(V = \frac{{2{a^3}}}{3}\)
  • C. \(V = \frac{{3{a^3}}}{{4\sqrt 2 }}\)
  • D. \(V = {a^3}\sqrt {\frac{3}{2}} $\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Gọi H là trung điểm BC.

  Theo giả thiết, AH' là đường cao hình lăng trụ và \(A'H = \sqrt {AA{'^2} - A{H^2}}  = \frac{{a\sqrt 6 }}{2}\).

  Vậy, thể tích khối lăng trụ là \(V = {S_{\Delta ABC}}.A'H = \frac{{{a^2}\sqrt 3 }}{4}.\frac{{a\sqrt 6 }}{2} = \frac{{3{a^3}\sqrt 2 }}{8}\).

   

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 87292

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON