AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chất X có công thức phân tử C4H6O2. Cho m gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 2 gam NaOH, tạo ra 4,1 gam muối. Kết luận nào sau đây là đúng cho chất X ? 

  • A.  X có phản ứng tráng bạc và có làm mất màu nước brom
  • B. X có khả năng làm đổi màu quỳ tím thành đỏ
  • C.

   X không tham gia phản ứng tráng bạc nhưng có làm mất màu nước brom 

  • D. X có phản ứng tráng bạc nhưng không làm mất màu nước brom

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  nNaOH = 0,05 mol.

  Giả sử muối là RCOONa

  nRCOONa = 0,05 mol → MRCOONa = 4,1 : 0,05 = 82 → MR = 15 → Muối là CH3COONa

  Vậy X là CH3COOCH=CH2.

  Đáp án A sai vì X không có phản ứng tráng bạc.

  Đáp án B sai vì X không làm quỳ tím đổi màu.
   

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>