AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Benzyl axetat là một este có mùi thơm của hoa nhài. Công thức của benzyl axetat là 

  • A. C6H5-COO-CH3
  • B. CH3-COO-CH2-C6H5
  • C.

    CH3-COO-C6H

  • D. C6H5-CH2-COO-CH3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  benzyl axetat lại là mùi hoa nhài.

  theo tên ta cũng có thế viết được CTCT của nó là CH3COOCH2C6H

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>