• Câu hỏi:

  Cho 10 gam chất X (chỉ chứa nhóm chức este có phân tử khối là 100 đvC) tác dụng với 150 ml dung dịch NaOH 1M. Sau phản ứng, cô cạn dung dịch thu được 11,6 gam chất rắn khan và một chất hữu cơ Y. Công thức của Y là 

  • A. CH3OH.
  • B. C2H5OH.
  • C.

   CH3CHO. 

  • D. CH3COCH3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Ta có MX = 100 → X có công thức phân tử C5H8O2

  Ta có nX = 10 : 100 = 0,1 mol < nNaOH = 0,15 mol→ chất rắn khan chứa muối RCOONa : 0,1 mol và NaOH dư: 0,05 mol

  → 0,1. (R + 67) + 0,05. 40 = 11,6 → R= 29 (C2H5)

  Vậy X có công thức C2H5COOCH=CH2. Khi thủy phân X thu được C2H5COONa và CH3CHO
   

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC