AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hai este X, Y là dẫn xuất của benzen, đều có CTPT là C9H8O2; X và Y đều cộng hợp với Brom theo tỉ lệ mol 1:1. X tác dụng với dung dịch NaOH cho một muối và một anđehit. Y tác dụng với dung dịch NaOH dư cho 2 muối và nước, các muối đều có phân tử khối lớn hơn phân tử khối của CH3COONa. CTCT của X và Y lần lượt là 

  • A. HOOC-C6H4-CH=CHvà CH2=CH-COOC6H5.
  • B. C6H5COOCH=CH2 và C6H5-CH=CH-COOH.
  • C.

   HCOO-C6H4-CH=CH2 và HCOOCH=CH-C6H5

  • D. C6H5COO-CH=CH2 và CH2=CH-COOC6H5.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>