YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp M gồm hai chất hữu cơ X và Y. Cho M tác dụng vừa đủ với 150 ml dung dịch NaOH 1M đun nóng, thu được 14,1 gam một muối và 2,3 gam một ancol no, mạch hở. Nếu đốt cháy hoàn toàn lượng M trên thì thu được 0,55 mol CO2. Công thức của X và Y lần lượt là 

  • A. CH2=CHCOOH và CH2=CH-COO-CH3.
  • B. CH≡C-COOH và CH≡C-COO-CH3.
  • C.

   CH≡C-COOH và CH≡C-COO-C2H5

  • D. CH2=CHCOOH và CH2=CH-COO-C2H5.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Mã câu hỏi: 45638

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Este - Lipit

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA