AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ba hợp chất hữu cơ mạch hở X, Y, Z có cùng công thức phân tử C3H6O2 và có các tính chất sau: X, Y đều tham gia phản ứng tráng bạc; X, Z đều tác dụng được với dung dịch NaOH. Các chất X, Y, Z lần lượt là 

  • A. CH2(OH)-CH2-CHO, C2H5-COOH, CH3-COO-CH3.
  • B.  HCOO-C2H5, CH3-CH(OH)-CHO, OHC-CH2-CHO.
  • C.

   CH3-COO-CH3, CH3-CH(OH)-CHO, HCOO-C2H5

  • D. HCOO-C2H5, CH3-CH(OH)-CHO, C2H5-COOH.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>