YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Dãy nào sau đây sắp xếp các chất theo trật tự tăng dần nhiệt độ sôi? 

  • A. HCOOCH3 < CH3COOCH3 < C3H7OH < CH3COOH < C2H5COOH
  • B. CH3COOCH3 < HCOOCH< C3H7OH < CH3COOH < C2H5COOH
  • C.

   HCOOCH3 < CH3COOCH3 < C3H5OH < C2H5COOH < CH3COOH 

  • D. C2H5COOH < CH3COOH < C3H7OH < CH3COOCH3 < HCOOCH3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 45633

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Este - Lipit

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA