YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ. X phản ứng với dung dịch KOH vừa đủ, cần dùng 100ml dung dịch KOH 5M. Sản phẩm phản ứng gồm muối của một axit cacboxylic đơn chức và hai ancol đơn chức. Cho toàn bộ lượng ancol tác dụng hết với Na thu được 8,96 lít H2 (đktc). X gồm: 

  • A. 1 axit và 1 ancol
  • B. 1 este và 1 axit
  • C.

   2 este 

  • D. 1 este và 1 ancol

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  hhX gồm hai chất hữu cơ đơn chức.


  X + 0,5 mol KOH → muối của hai axit cacboxylic và một ancol

  ancol + Na dư → 0,15 mol H2.

  • nKOH = 0,5 mol

  nancol = 2 x nH2 = 2 x 0,15 = 0,3 mol < nKOH

  Chỉ có 1 chất phản ứng sinh ra rượu.

  Mà thu được 2 muối → Có một chất là este và 1 chất là ancol

  RANDOM

Mã câu hỏi: 45642

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Este - Lipit

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA