• Câu hỏi:

  Chất hữu cơ X có CTPT là C4H6O2Cl2. Khi cho X phản ứng với dung dịch NaOH thu được HO-CH2-COONa, etylenglicol và NaCl. CTCT của X là 

  • A. CH2Cl-COO-CHCl-CH3.
  • B. CH3-COO-CHCl-CH2Cl.
  • C.

   CHCl2-COO-CH2CH3

  • D. CH2Cl-COO-CH2-CH2Cl.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC