AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp Y gồm 2 este đơn chức mạch hở là đồng phân của nhau. Cho m gam hỗn hợp Y tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch NaOH 0,5M thu được muối của 1 axit cacbonxylic và hỗn hợp 2 ancol. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp Y cần dùng 5,6 lít O2 và thu được 4,48 lít CO2 (các thể tích đo ở đkc). Công thức cấu tạo của 2 este trong hỗn hợp Y là: 

  • A. CH3COOCH3 và HCOOC2H5.
  • B. C2H5COOCHvà HCOOC3H7.
  • C.

   CH3COOCH3 và CH3COOC2H5

  • D. HCOOCH2-CH2-CH3 và HCOO-CH(CH3)-CH3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Do hỗn hợp Y gồm hai este đơn chức mạch hở: nY = nNaOH = 0,1 x 0,5 = 0,05 mol.

  Theo ĐLBT nguyên tố O: 2nY + 2nO2 = 2nCO2 + nH2O

  → nH2O = 2 x 0,05 + 2 x 0,25 - 2 x 0,2 = 0,2 mol.

  → nCO2 : nH2O = 0,2 : 0,2 = 1 : 1

  → Y là hỗn hợp este no đơn chức với số C = nCO2: nY = 4 → C4H8O2

  Mà 2 este là đồng phân của nhau + NaOH → 1 muối của axit cacboxylic và hỗn hợp 2 rượu

  → 2 este là HCOOCH2CH2CH3 và HCOOCH(CH3)2

  → Chọn D.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>