AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho sơ đồ phản ứng sau:

  Este X + NaOH à CH3COONa + Chất hữu cơ Y

  Y  + O2 →  Y1
  Y1 + NaOH à CH3COONa + H2O

  Có tất cả bao nhiêu chất X thỏa mãn sơ đồ trên ? 

  • A. 1
  • B. 4
  • C. 2
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>