YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Các ngành công nghiệp ở nông thôn của Trung Quốc phát triển dựa trên thế mạnh về

  • A. Lực lượng lao động dồi dào và nguyên vật liệu sẵn có.
  • B. Lực lượng lao động có kĩ thuật và nguyên vật liệu sẵn có.
  • C. Lực lượng lao động dồi dào và công nghệ sản xuất cao.
  • D. Thị trường tiêu thụ rộng lớn và công nghệ sản xuất cao.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Các ngành công nghiệp ở nông thôn của Trung Quốc phát triển dựa trên thế mạnh về Lực lượng lao dộng dồi dào và nguyên vật liệu sẵn có (sgk Địa lí 11 trang 94)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>