AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, cho biết Việt Nam có giá trị nhập khẩu hàng hóa trên 6 tỉ USD với quốc gia và vùng lãnh thổ nào?

  • A. Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan.
  • B. Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Xingapo.
  • C. Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Xingapo.
  • D. Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Ôxtrâylia.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 24, Việt Nam có giá trị nhập khẩu hàng hóa trên 6 tỉ USD với các quốc gia và vùng lãnh thổ là: Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Xingapo.

  Chú ý: đọc kĩ chú giải, kích thước các nửa hình cầu tương đương giá trị xuất - nhập khẩu

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>