AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho bảng số liệu:

  Diện tích và dân số các vùng ở nước ta năm 2014

  Vùng

  Diện tích (km2)

  Dân số (nghìn người)

  Đồng bằng sông Hồng

  14 964,1

  19 505,8

  TD & MN Bắc Bộ

  101 437,8

  12 866,9

  Bắc Trung Bộ

  51 424,6

  10 405,2

  Duyên hải Nam Trung Bộ

  44 360,7

  9 117,5

  Tây Nguyên

  54 640,6

  5 525,8

  Đông Nam Bộ

  23 605,2

  15 790,3

  Đồng bằng sông Cửu Long

  40 518,5

  17 517,6

  Đồng bằng sông Hồng

  14 964,1

  19 505,8

  Nhận xét nào sau đây không đúng?

  • A. Đông Nam Bộ có mật độ dân số thấp hơn đồng bằng sông Cửu Long.
  • B. Dân số tập trung đông ở các đồng bằng.
  • C. Tây Nguyên có mật độ dân số thấp nhất
  • D. Đồng bằng sông Hồng có mật độ dân số cao nhất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Dựa vào bảng số liệu và công thức tính mật độ dân số = số dân/ diện tích

  => Ta có bảng

  Diện tích và dân số, mật độ các vùng ở nước ta năm 2014

  Vùng

  Diện tích (km2)

  Dân số (nghìn người)

  Mật độ (người/km2)

  Đồng bằng sông Hồng

  14 964,1

  19 505,8

  1303,5

  TD & MN Bắc Bộ

  101 437,8

  12 866,9

  126,8

  Bắc Trung Bộ

  51 424,6

  10 405,2

  201,9

  Duyên hải Nam Trung Bộ

  44 360,7

  9 117,5

  205,5

  Tây Nguyên

  54 640,6

  5 525,8

  101,1

  Đông Nam Bộ

  23 605,2

  15 790,3

  668,9

  Đồng bằng sông Cửu Long

  40 518,5

  17 517,6

  432,3

  => Dựa vào bảng số liệu đã xử lí, dễ nhận thấy Đông Nam Bộ có mật độ dân số cao hơn đồng bằng sông Cửu Long.

  => Nhận xét A không đúng

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA